INSCRIVEZ-VOUS ! / SCRIJF U IN !

  • S'inscrire comme client Sprint Service vous permet de payer les livraisons par virement bancaire à 30 jours fin de mois.
  • Als u zich inschrijft als klant van Sprint Service dan kunt u de levering de volgende maand via een bank overschrijving betalen.
Nom de la société / Naam van het bedrijf *
Votre prénom / Voornaam *
Nom / Naam *
Nom du responsable / Naam verantwoordelijke *
Siège social / Hoofdkantoor :
Rue / Straat *
Numéro / Nummer *
Code Postal / Postcode *
Ville / Stad *
TVA / BTW *
Tel *
Fax
E-mail *
Website
Accepte les conditions générales / Accepteer de algemene voorwaarden